Online: 235 IP SV: 14.225.208.158 Server nâng map: 19h-07/07/2023

Những sự kiện đang diễn ra

Đăng Ký!

Rates

Races: CH
Max Level: 90
Exp PT 4: 1x
Exp PT 8: 1x
Drop Rate: 1x
Gold Drop Rate: 1x
AlChemy: 1x
PC Limit: 6
IP Limit: 10

Times

Server Time:
Công Thành Chiến:
Đăng Ký CTC: Chủ Nhật Hàng Tuần
Event trốn tìm: 12h-20h30 Hàng Ngày
Event Đấu Trường:20h T2-T4-T5
Event Party may mắn: 20h Hàng Ngày

History

Công Thành Chiến
Pháo Đài Hoa Điền: No Guild
Pháo Đài Trường An: CuopDay - Thuế: 0%
Pháo Đài STT: No Guild
Kill Boss
HoangQuan Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KIDEMONAS1 ] 6 thángs trước.
HoangQuan Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KIDEMONAS1 ] 6 thángs trước.
HoangQuan Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KIDEMONAS1 ] 6 thángs trước.
HoangQuan Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KARKADANN ] 6 thángs trước.
HoangQuan Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KARKADANN ] 6 thángs trước.
HoangQuan Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KARKADANN ] 6 thángs trước.
HL_RadioRaCa Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KARKADANN ] 6 thángs trước.
HL_RadioRaCa Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KARKADANN ] 6 thángs trước.
HL_RadioRaCa Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KARKADANN ] 6 thángs trước.
HL_RadioRaCa Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KIDEMONAS ] 6 thángs trước.
Nghề Nghiệp
42
Thief
42
Hunter
218
Trader

Khu vực chat [Yêu cầu đăng nhập]

    Xin Chào

    Vui Lòng Chờ...